changeset 177:845fdbe8cd50

* Add Finnish translation back after #153 merge deleted it no-open-ticket
author IBBoard <dev@ibboard.co.uk>
date Wed, 08 Sep 2010 20:18:30 +0000
parents 0e39412353c4
children a30116ec3ceb
files translations/fi.translation
diffstat 1 files changed, 127 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/translations/fi.translation	Wed Sep 08 20:18:30 2010 +0000
   1.3 @@ -0,0 +1,127 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<translations xmlns="http://ibboard.co.uk/translation" lang="fi">
   1.6 +	<translation id="menuFile">&amp;Tiedosto</translation>
   1.7 +	<translation id="menuEdit">&amp;Muokkaa</translation>
   1.8 +	<translation id="menuHelp">&amp;Ohje</translation>
   1.9 +	<translation id="miNewArmy">&amp;Luo uusi armeija</translation>
  1.10 +	<translation id="miOpenArmy">&amp;Avaa...</translation>
  1.11 +	<translation id="miSaveArmy">&amp;Tallenna</translation>
  1.12 +	<translation id="miSaveArmyAs">Tallenna &amp;nimellä...</translation>
  1.13 +	<translation id="miExportArmyAs">&amp;Vie...</translation>
  1.14 +	<translation id="miExportArmyAsBasicHTML">Perus HTML:nä</translation>
  1.15 +	<translation id="miCloseArmy">&amp;Sulje armeija</translation>
  1.16 +	<translation id="miReloadFiles">&amp;Lataa tiedostot uudelleen</translation>
  1.17 +	<translation id="miExit">Lo&amp;peta</translation>
  1.18 +	<translation id="miUndo">&amp;Kumoa</translation>
  1.19 +	<translation id="miRedo">&amp;Toista</translation>
  1.20 +	<translation id="miPreferences">Asetukset</translation>
  1.21 +	<translation id="miAbout">&amp;Tietoja WarFoundry:stä</translation>
  1.22 +	<translation id="bttnOkay">OK</translation>
  1.23 +	<translation id="bttnCancel">Peruuta</translation>
  1.24 +	<translation id="bttnNewArmy">Luo armeija</translation>
  1.25 +	<translation id="bttnOpenArmy">Avaa armeija</translation>
  1.26 +	<translation id="bttnSaveArmy">Tallenna armeija</translation>
  1.27 +	<translation id="bttnUndo">Kumoa</translation>
  1.28 +	<translation id="bttnRedo">Toista</translation>
  1.29 +	<translation id="ArmyTree">Armeijakatsaus</translation>
  1.30 +	<translation id="miDeleteUnit">&amp;Poista yksikkö</translation>
  1.31 +	<translation id="miEditUnit">&amp;Muokka yksikkö</translation>
  1.32 +	<translation id="openArmyDialog">Avaa armeija</translation>
  1.33 +	<translation id="saveArmyDialog">Tallenna armeija</translation>
  1.34 +	<translation id="armyFileFilter">WarFoundry armeija tiedostot (*.army)</translation>
  1.35 +	<translation id="statusPanelPoints">{0} pistettä / {1} pisteestä</translation>
  1.36 +	<translation id="statusPanelPointsToolTip">Armeijan pistemäärä</translation>
  1.37 +	<translation id="defaultUnitName">Yksikkö {0} {1}</translation>
  1.38 +	<translation id="FrmNewArmy">Luo uusi armeija</translation>
  1.39 +	<translation id="lblGameSystem">Pelisysteemejä:</translation>
  1.40 +	<translation id="lblRaceList">Rodut:</translation>
  1.41 +	<translation id="lblArmyName">Armeijan nimi:</translation>
  1.42 +	<translation id="lblArmySize">Armeijan koko:</translation>
  1.43 +	<translation id="bttnSelectRace">Luo armeija</translation>
  1.44 +	<translation id="newArmyNoGameSystems">WarFoundry ei löytänyt pelisysteemi datatiedostoja.
  1.45 +Tarkista virheilmoituksia lokista ja varmista että sinulla on pelisysteemi datatiedostoja "data" mapissa.</translation>
  1.46 +	<translation id="FrmNewUnit">Lisää uusi {0} valinta</translation>
  1.47 +	<translation id="lblUnitList">Yksikköitä:</translation>
  1.48 +	<translation id="bttnSelectUnit">Lisää yksikkö</translation>
  1.49 +	<translation id="FrmNewUnitEquipment">Uusi varustus {0}ille</translation>
  1.50 +	<translation id="FrmReplaceUnitEquipment">Korvaa {0} uudella varusteella</translation>	
  1.51 +	<translation id="lblAmount">Määrä:</translation>
  1.52 +	<translation id="lblItem">Varustus:</translation>
  1.53 +	<translation id="rbEquipAll">Varustele kaikki</translation>	
  1.54 +	<translation id="equipPercentageTooLarge"> ({0}%) on suurempi kuin varusteen enimmäisprosenttimäärä ({1}%). Enimmäisprosenttimäärä käytetään.</translation>
  1.55 +	<translation id="equipPercentageTooLargeTitle">Varusteen prosenttimäärä liian suuri</translation>
  1.56 +	<translation id="equipPercentageTooSmall"> ({0}%) on pienempi kuin varusteen vähimmmäisprosenttimäärä ({1}%). Vähimmäisprosenttimäärä käytetään.</translation>
  1.57 +	<translation id="equipPercentageTooSmallTitle">Varusteen prosenttimäärä liian pieni</translation>
  1.58 +	<translation id="equipNumberTooLarge"> ({0}) on suurempi kuin varusteen enimmäismäärä ({1}). Enimmäismäärä käytetään.</translation>
  1.59 +	<translation id="equipNumberTooLargeTitle">Varusteen määrä liian suuri</translation>	
  1.60 +	<translation id="equipNumberTooSmall"> ({0}) on pienempi kuin varusteen vähimmäismäärä ({1}). Vähimmäismäärä käytetään.</translation>
  1.61 +	<translation id="equipNumberTooSmallTitle">Varusteen määrä liian pieni</translation>
  1.62 +	<translation id="FrmEditUnitEquipment">Muokkaa {0} {1}ille</translation>
  1.63 +	<translation id="removeRequiredEquipmentText">Tämä on pakollinen varustus jota ei voi poistaa. Sen määrä on oltava ainakin yksi tai sen on vaihdettava toiseen vaihtoehtoon.</translation>
  1.64 +	<translation id="removeRequiredEquipmentTitle">Pakollinen varustus ei voi poistaa</translation>
  1.65 +	<translation id="removeEquipmentText">Tämä poistaa varusteen yksiköltä. Jatkaa?</translation>
  1.66 +	<translation id="removeEquipmentTitle">Vahvista varusteen poisto</translation>
  1.67 +	<translation id="FrmAbout">Tietoja WarFoundry:stä</translation>
  1.68 +	<translation id="lblVersion">Versio: {0}</translation>
  1.69 +	<translation id="lblDevelopers">Kehittäjiä:</translation>
  1.70 +	<translation id="lblThanks">Kiitoksia:</translation>
  1.71 +	<translation id="FrmUnit">{0}</translation>
  1.72 +	<translation id="lblUnitSize">Yksikön koko:</translation>
  1.73 +	<translation id="StatLineName">Nimike</translation>
  1.74 +	<translation id="lblEquip">Varustelu:</translation>
  1.75 +	<translation id="bttnAddWeapon">Lisää</translation>
  1.76 +	<translation id="lblAbilities">Kykyjä:</translation>
  1.77 +	<translation id="lblNotes">Muistiinpanoja:</translation>
  1.78 +	<translation id="bttnRemoveWeapon">Poista</translation>
  1.79 +	<translation id="bttnReplaceWeapon">Korvaa</translation>
  1.80 +	<translation id="bttnEditWeapon">Muokkaa</translation>
  1.81 +	<translation id="equipmentAmountWithCost">{0} ({1} {2} piste(ttä) jokaiselle)</translation>
  1.82 +	<translation id="equipmentAmountWithZeroCost">{0} ({1} ilmaiseksi)</translation>
  1.83 +	<translation id="equipmentChoiceAmountAll">kaikille ({1})</translation>
  1.84 +	<translation id="equipmentChoiceAmountPercentage">{0}%:ille ({1})</translation>
  1.85 +	<translation id="equipmentChoiceAmountNumber">{0}</translation>
  1.86 +	<translation id="InvalidRaceFileBoxTitle">Rotutiedosto on epäkelpo</translation>
  1.87 +	<translation id="InvalidArmyFileBoxTitle">Armeijatiedosto on epäkelpo</translation>
  1.88 +	<translation id="SaveChangesQuestion">Armeija nimeltä "{0}" on muokattu.
  1.89 +Tallenna muokkaukset ennen sulkemista?</translation>
  1.90 +	<translation id="SaveChangesTitle">Tallentamattomia muokkauksia </translation>
  1.91 +	<translation id="SaveFailed">WarFoundry ei voinut tallentaa tiedostoa. Lue tarkemmin tiedot logista.</translation>
  1.92 +	<translation id="SaveFailedTitle">Tiedoston tallentaminen epäonnistui</translation>
  1.93 +	<translation id="armyHtmlOutputBodyHeader">{0} – {1} pistettä</translation>
  1.94 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitName">Nimi</translation>
  1.95 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitNotes">Muistiinpanot</translation>
  1.96 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitPoints">Pisteitä</translation>
  1.97 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountAll">kaikki ({1}) </translation>
  1.98 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountPercentage">{0}% ({1}) </translation>
  1.99 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountNumber">{0}</translation>
  1.100 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountRatio">{0} {1}:lle </translation>
  1.101 +	<translation id="equipmentAmountAll">kaikki ({1})</translation>
  1.102 +	<translation id="equipmentAmountPercentage">{0}% ({1})</translation>
  1.103 +	<translation id="equipmentAmountNumber">{0}</translation>
  1.104 +	<translation id="setEquipmentAmountCommandDescription">Muuta {0}in määrä {1}:issä {2}:een</translation>
  1.105 +	<translation id="setEquipmentAmountCommandUndoDescription">Muuta {0}in määrä {1}:issä {2}:een</translation>
  1.106 +	<translation id="replaceUnitEquipmentCommandDescription">Korvaa {0} {1}llä {2}ille</translation>
  1.107 +	<translation id="replaceUnitEquipmentCommandUndoDescription">Korvaa {0} {1}llä {2}ille</translation>
  1.108 +	<translation id="createAndAddUnitCommandDescription">Lisää yksikkö {0}</translation>
  1.109 +	<translation id="createAndAddUnitCommandUndoDescription">Poista yksikkö {0}</translation>
  1.110 +	<translation id="removeUnitCommandDescription">Poista {0}</translation>
  1.111 +	<translation id="removeUnitCommandUndoDescription">Lisää {0}</translation>
  1.112 +	<translation id="setUnitNameCommandDescription">Muuta nimi "{0}"sta "{1}"ksi</translation>
  1.113 +	<translation id="setUnitNameCommandUndoDescription">Muuta nimi "{0}"sta "{1}"ksi</translation>
  1.114 +	<translation id="setUnitSizeCommandDescription">Muokkaa {0}in kokoa {1}:een</translation>
  1.115 +	<translation id="setUnitSizeCommandUndoDescription">Muokkaa {0}in kokoa {1}:een</translation>
  1.116 +	<translation id="requirementAND">{0}; ja {1}</translation>
  1.117 +	<translation id="requirementOR">{0}; tai {1}</translation>
  1.118 +	<translation id="requirementUnitExcludes">{0} voidaan valita vain jos ei mikään näistä on valittu: {1}</translation>
  1.119 +	<translation id="requirementUnitMaxNumber">{1} voidaan vain ottaa {0} kertaa</translation>
  1.120 +	<translation id="requirementUnitMinNumber">{1} täytyy ottaa {0} kertaa</translation>
  1.121 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeastSingle">{1} {0}</translation>
  1.122 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeastJoiner">{0}, {1}</translation>
  1.123 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeast">{0} voidaan valita vain jos joku näistä on valittu: {1}</translation>
  1.124 +	<translation id="FrmPreferences">Asetukset</translation>
  1.125 +	<translation id="languagePrefSection">Kieli</translation>
  1.126 +	<translation id="lblLanguage">Kieli:</translation>
  1.127 +	<translation id="languagesGroup">Kieli</translation>
  1.128 +</translations>
  1.129 +
  1.130 +