changeset 148:cbd020ba5eb0

Re #203: Translate WarFoundry Fixed Swedish translation
author snowblizz
date Fri, 23 Apr 2010 20:38:01 +0000
parents 1bcd7ea857c4
children def0c33a662c
files translations/sv.translation
diffstat 1 files changed, 28 insertions(+), 7 deletions(-) [+]
line diff
   1.1 --- a/translations/sv.translation	Sun Apr 18 15:11:02 2010 +0000
   1.2 +++ b/translations/sv.translation	Fri Apr 23 20:38:01 2010 +0000
   1.3 @@ -1,4 +1,4 @@
   1.4 -<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   1.5 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.6 <translations xmlns="http://ibboard.co.uk/translation" lang="sv">
   1.7 	<translation id="menuFile">&amp;Arkiv</translation>
   1.8 	<translation id="menuEdit">&amp;Redigera</translation>
   1.9 @@ -14,12 +14,15 @@
  1.10 	<translation id="miExit">A&amp;vsluta</translation>
  1.11 	<translation id="miUndo">&amp;Återställ</translation>
  1.12 	<translation id="miRedo">&amp;Gör om</translation>
  1.13 +	<translation id="miPreferences">&amp;Inställningar</translation>
  1.14 	<translation id="miAbout">&amp;Om</translation>
  1.15 	<translation id="bttnOkay">OK</translation>
  1.16 	<translation id="bttnCancel">Avbryt</translation>
  1.17 	<translation id="bttnNewArmy">Skapa ny armé</translation>
  1.18 	<translation id="bttnOpenArmy">Öppna sparad armé</translation>
  1.19 	<translation id="bttnSaveArmy">Spara armé</translation>
  1.20 +	<translation id="bttnUndo">Återställ</translation>
  1.21 +	<translation id="bttnRedo">Gör om</translation>
  1.22 	<translation id="ArmyTree">Arméöversikt</translation>
  1.23 	<translation id="miDeleteUnit">&amp;Ta bort enhet</translation>
  1.24 	<translation id="miEditUnit">&amp;Redigera enhet</translation>
  1.25 @@ -27,12 +30,13 @@
  1.26 	<translation id="saveArmyDialog">Spara armé</translation>
  1.27 	<translation id="armyFileFilter">WarFoundry arméfiler (*.army)</translation>
  1.28 	<translation id="statusPanelPoints">{0} poäng / {1} poäng</translation>
  1.29 +	<translation id="statusPanelPointsToolTip">Aktuellt poängvärde för armé</translation>
  1.30 	<translation id="defaultUnitName">Enhet av {0} {1}</translation>
  1.31 	<translation id="FrmNewArmy">Skapa ny armé</translation>
  1.32 	<translation id="lblGameSystem">Spelsystem:</translation>
  1.33 	<translation id="lblRaceList">Raser:</translation>
  1.34 	<translation id="lblArmyName">Arménamn:</translation>
  1.35 -	<translation id="lblArmySize">Armé torlek:</translation>
  1.36 +	<translation id="lblArmySize">Arméstorlek:</translation>
  1.37 	<translation id="bttnSelectRace">Skapa armé</translation>
  1.38 	<translation id="FrmNewUnit">Lägg till en ny {0}</translation>
  1.39 	<translation id="lblUnitList">Enheter:</translation>
  1.40 @@ -49,7 +53,7 @@
  1.41 	<translation id="equipNumberTooLargeTitle">Utrustningens antal för stort</translation>
  1.42 	<translation id="equipNumberTooSmall"> Det nuvarande antalet ({0}) är mindre än det tillåtna minimiantalet för utrustningen({1}). Minimivärdet kommer att användas istället.</translation>
  1.43 	<translation id="equipNumberTooSmallTitle">Utrustningens antal för litet</translation>
  1.44 -	<translation id="FrmEditUnitEquipment">Ändra {0} för {1}</translation>
  1.45 +	<translation id="FrmEditUnitEquipment">ändra {0} för {1}</translation>
  1.46 	<translation id="FrmAbout">Om WarFoundry</translation>
  1.47 	<translation id="lblVersion">Version: {0}</translation>
  1.48 	<translation id="lblDevelopers">Utvecklare:</translation>
  1.49 @@ -75,14 +79,19 @@
  1.50 	<translation id="SaveChangesTitle">Osparade förändringar</translation>
  1.51 	<translation id="SaveFailed">WarFoundry kunde inte spara filen. Var god och kontrollera loggen för mera detaljer.</translation>
  1.52 	<translation id="SaveFailedTitle">Filen kunde inte sparas</translation>
  1.53 +	<translation id="armyHtmlOutputBodyHeader">{0} - {1}poäng</translation>
  1.54 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitName">Namn</translation>
  1.55 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitNotes">Anteckningar</translation>
  1.56 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitPoints">Poäng</translation>
  1.57 	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountAll">alla ({1})</translation>
  1.58 	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountPercentage">{0}% ({1})</translation>
  1.59 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountNumber">{0}</translation>
  1.60 	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountRatio">{0} för {1}</translation>
  1.61 	<translation id="equipmentAmountAll">alla ({1})</translation>
  1.62 	<translation id="equipmentAmountPercentage">{0}% ({1})</translation>
  1.63 	<translation id="equipmentAmountNumber">{0}</translation>
  1.64 -	<translation id="setEquipmentAmountCommandDescription">Ändra {0} amount för {1} till {2}</translation>
  1.65 -	<translation id="setEquipmentAmountCommandUndoDescription">Ändra {0} amount för {1} till {2}</translation>
  1.66 +	<translation id="setEquipmentAmountCommandDescription">ändra {0} amount för {1} till {2}</translation>
  1.67 +	<translation id="setEquipmentAmountCommandUndoDescription">ändra {0} amount för {1} till {2}</translation>
  1.68 	<translation id="replaceUnitEquipmentCommandDescription">Ersätt {0} med {1} för {2}</translation>
  1.69 	<translation id="replaceUnitEquipmentCommandUndoDescription">Ersätt {0} med {1} för {2}</translation>
  1.70 	<translation id="createAndAddUnitCommandDescription">Lägg till enhet av {0}</translation>
  1.71 @@ -91,6 +100,18 @@
  1.72 	<translation id="removeUnitCommandUndoDescription">Lägg till på nytt {0}</translation>
  1.73 	<translation id="setUnitNameCommandDescription">Byt namn från "{0}" till "{1}"</translation>
  1.74 	<translation id="setUnitNameCommandUndoDescription">Byt namn från "{0}" till "{1}"</translation>
  1.75 -	<translation id="setUnitSizeCommandDescription">Ändra storleken på {0} till {1}</translation>
  1.76 -	<translation id="setUnitSizeCommandUndoDescription"> Ändra storleken på {0} till {1}</translation>
  1.77 +	<translation id="setUnitSizeCommandDescription">ändra storleken på {0} till {1}</translation>
  1.78 +	<translation id="setUnitSizeCommandUndoDescription"> ändra storleken på {0} till {1}</translation>
  1.79 +	<translation id="requirementAND">{0}; and {1}</translation>
  1.80 +	<translation id="requirementOR">{0}; or {1}</translation>
  1.81 +	<translation id="requirementUnitExcludes">{0} can only be taken if none of the following are taken: {1}</translation>
  1.82 +	<translation id="requirementUnitMaxNumber">{1} can only be taken {0} times</translation>
  1.83 +	<translation id="requirementUnitMinNumber">{1} must be taken at least {0} times</translation>
  1.84 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeastSingle">{1} {0}</translation>
  1.85 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeastJoiner">{0}, {1}</translation>
  1.86 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeast">{0} can only be taken if the following are taken: {1}</translation>
  1.87 +	<translation id="FrmPreferences">Inställningar</translation>
  1.88 +	<translation id="languagePrefSection">Språk</translation>
  1.89 +	<translation id="lblLanguage">Språk:</translation>
  1.90 +	<translation id="languagesGroup">Språk</translation>
  1.91 </translations>