changeset 175:3d08fe8e65d5

Re #203: Translate WinForms UI * Update German translation (from Blackhawk) * Add Finnish translation (from Snowblizz)
author IBBoard <dev@ibboard.co.uk>
date Mon, 06 Sep 2010 18:17:19 +0000
parents 72d5a10e1986
children 0e39412353c4
files translations/de.translation translations/fi.translation
diffstat 2 files changed, 111 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line diff
   1.1 --- a/translations/de.translation	Sun Sep 05 19:11:14 2010 +0000
   1.2 +++ b/translations/de.translation	Mon Sep 06 18:17:19 2010 +0000
   1.3 @@ -38,10 +38,13 @@
   1.4 	<translation id="lblArmyName">Armeename:</translation>
   1.5 	<translation id="lblArmySize">Armeegröße:</translation>
   1.6 	<translation id="bttnSelectRace">Neue Armee erstellen</translation>
   1.7 +	<translation id="newArmyNoGameSystems">WarFoundry konnte keine Spielsystemdaten finden. 
   1.8 +Bitte überprüfe die Logdatei auf Fehler und stelle sicher, dass du entsprechende Dateien im "data"-Ordner hast.</translation>
   1.9 	<translation id="FrmNewUnit">Füge eine neue {0}-Auswahl hinzu</translation>
  1.10 	<translation id="lblUnitList">Einheiten:</translation>
  1.11 	<translation id="bttnSelectUnit">Einheit hinzufügen</translation>
  1.12 	<translation id="FrmNewUnitEquipment">Neue Ausrüstung für {0}</translation>
  1.13 +	<translation id="FrmReplaceUnitEquipment">Ersetze {0} mit neuer Ausrüstung</translation>
  1.14 	<translation id="lblAmount">Anzahl:</translation>
  1.15 	<translation id="lblItem">Ausrüstung:</translation>
  1.16 	<translation id="rbEquipAll">Alle ausrüsten</translation>
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/translations/fi.translation	Mon Sep 06 18:17:19 2010 +0000
   2.3 @@ -0,0 +1,108 @@
   2.4 +on id="bttnCancel">Peruuta</translation>
   2.5 +	<translation id="bttnNewArmy">Luo armeija</translation>
   2.6 +	<translation id="bttnOpenArmy">Avaa armeija</translation>
   2.7 +	<translation id="bttnSaveArmy">Tallenna armeija</translation>
   2.8 +	<translation id="bttnUndo">Kumoa</translation>
   2.9 +	<translation id="bttnRedo">Toista</translation>
  2.10 +	<translation id="ArmyTree">Armeijakatsaus</translation>
  2.11 +	<translation id="miDeleteUnit">&amp;Poista yksikkö</translation>
  2.12 +	<translation id="miEditUnit">&amp;Muokka yksikkö</translation>
  2.13 +	<translation id="openArmyDialog">Avaa armeija</translation>
  2.14 +	<translation id="saveArmyDialog">Tallenna armeija</translation>
  2.15 +	<translation id="armyFileFilter">WarFoundry armeija tiedostot (*.army)</translation>
  2.16 +	<translation id="statusPanelPoints">{0} pistettä / {1} pisteestä</translation>
  2.17 +	<translation id="statusPanelPointsToolTip">Armeijan pistemäärä</translation>
  2.18 +	<translation id="defaultUnitName">Yksikkö {0} {1}</translation>
  2.19 +	<translation id="FrmNewArmy">Luo uusi armeija</translation>
  2.20 +	<translation id="lblGameSystem">Pelisysteemejä:</translation>
  2.21 +	<translation id="lblRaceList">Rodut:</translation>
  2.22 +	<translation id="lblArmyName">Armeijan nimi:</translation>
  2.23 +	<translation id="lblArmySize">Armeijan koko:</translation>
  2.24 +	<translation id="bttnSelectRace">Luo armeija</translation>
  2.25 +	<translation id="newArmyNoGameSystems">WarFoundry ei löytänyt pelisysteemi datatiedostoja.
  2.26 +Tarkista virheilmoituksia lokista ja varmista että sinulla on pelisysteemi datatiedostoja "data" mapissa.</translation>
  2.27 +	<translation id="FrmNewUnit">Lisää uusi {0} valinta</translation>
  2.28 +	<translation id="lblUnitList">Yksikköitä:</translation>
  2.29 +	<translation id="bttnSelectUnit">Lisää yksikkö</translation>
  2.30 +	<translation id="FrmNewUnitEquipment">Uusi varustus {0}ille</translation>
  2.31 +	<translation id="FrmReplaceUnitEquipment">Korvaa {0} uudella varusteella</translation>	
  2.32 +	<translation id="lblAmount">Määrä:</translation>
  2.33 +	<translation id="lblItem">Varustus:</translation>
  2.34 +	<translation id="rbEquipAll">Varustele kaikki</translation>	
  2.35 +	<translation id="equipPercentageTooLarge"> ({0}%) on suurempi kuin varusteen enimmäisprosenttimäärä ({1}%). Enimmäisprosenttimäärä käytetään.</translation>
  2.36 +	<translation id="equipPercentageTooLargeTitle">Varusteen prosenttimäärä liian suuri</translation>
  2.37 +	<translation id="equipPercentageTooSmall"> ({0}%) on pienempi kuin varusteen vähimmmäisprosenttimäärä ({1}%). Vähimmäisprosenttimäärä käytetään.</translation>
  2.38 +	<translation id="equipPercentageTooSmallTitle">Varusteen prosenttimäärä liian pieni</translation>
  2.39 +	<translation id="equipNumberTooLarge"> ({0}) on suurempi kuin varusteen enimmäismäärä ({1}). Enimmäismäärä käytetään.</translation>
  2.40 +	<translation id="equipNumberTooLargeTitle">Varusteen määrä liian suuri</translation>	
  2.41 +	<translation id="equipNumberTooSmall"> ({0}) on pienempi kuin varusteen vähimmäismäärä ({1}). Vähimmäismäärä käytetään.</translation>
  2.42 +	<translation id="equipNumberTooSmallTitle">Varusteen määrä liian pieni</translation>
  2.43 +	<translation id="FrmEditUnitEquipment">Muokkaa {0} {1}ille</translation>
  2.44 +	<translation id="removeRequiredEquipmentText">Tämä on pakollinen varustus jota ei voi poistaa. Sen määrä on oltava ainakin yksi tai sen on vaihdettava toiseen vaihtoehtoon.</translation>
  2.45 +	<translation id="removeRequiredEquipmentTitle">Pakollinen varustus ei voi poistaa</translation>
  2.46 +	<translation id="removeEquipmentText">Tämä poistaa varusteen yksiköltä. Jatkaa?</translation>
  2.47 +	<translation id="removeEquipmentTitle">Vahvista varusteen poisto</translation>
  2.48 +	<translation id="FrmAbout">Tietoja WarFoundry:stä</translation>
  2.49 +	<translation id="lblVersion">Versio: {0}</translation>
  2.50 +	<translation id="lblDevelopers">Kehittäjiä:</translation>
  2.51 +	<translation id="lblThanks">Kiitoksia:</translation>
  2.52 +	<translation id="FrmUnit">{0}</translation>
  2.53 +	<translation id="lblUnitSize">Yksikön koko:</translation>
  2.54 +	<translation id="StatLineName">Nimike</translation>
  2.55 +	<translation id="lblEquip">Varustelu:</translation>
  2.56 +	<translation id="bttnAddWeapon">Lisää</translation>
  2.57 +	<translation id="lblAbilities">Kykyjä:</translation>
  2.58 +	<translation id="lblNotes">Muistiinpanoja:</translation>
  2.59 +	<translation id="bttnRemoveWeapon">Poista</translation>
  2.60 +	<translation id="bttnReplaceWeapon">Korvaa</translation>
  2.61 +	<translation id="bttnEditWeapon">Muokkaa</translation>
  2.62 +	<translation id="equipmentAmountWithCost">{0} ({1} {2} piste(ttä) jokaiselle)</translation>
  2.63 +	<translation id="equipmentAmountWithZeroCost">{0} ({1} ilmaiseksi)</translation>
  2.64 +	<translation id="equipmentChoiceAmountAll">kaikille ({1})</translation>
  2.65 +	<translation id="equipmentChoiceAmountPercentage">{0}%:ille ({1})</translation>
  2.66 +	<translation id="equipmentChoiceAmountNumber">{0}</translation>
  2.67 +	<translation id="InvalidRaceFileBoxTitle">Rotutiedosto on epäkelpo</translation>
  2.68 +	<translation id="InvalidArmyFileBoxTitle">Armeijatiedosto on epäkelpo</translation>
  2.69 +	<translation id="SaveChangesQuestion">Armeija nimeltä "{0}" on muokattu.
  2.70 +Tallenna muokkaukset ennen sulkemista?</translation>
  2.71 +	<translation id="SaveChangesTitle">Tallentamattomia muokkauksia </translation>
  2.72 +	<translation id="SaveFailed">WarFoundry ei voinut tallentaa tiedostoa. Lue tarkemmin tiedot logista.</translation>
  2.73 +	<translation id="SaveFailedTitle">Tiedoston tallentaminen epäonnistui</translation>
  2.74 +	<translation id="armyHtmlOutputBodyHeader">{0} – {1} pistettä</translation>
  2.75 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitName">Nimi</translation>
  2.76 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitNotes">Muistiinpanot</translation>
  2.77 +	<translation id="armyHtmlOutputTableHeaderUnitPoints">Pisteitä</translation>
  2.78 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountAll">kaikki ({1}) </translation>
  2.79 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountPercentage">{0}% ({1}) </translation>
  2.80 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountNumber">{0}</translation>
  2.81 +	<translation id="armyHtmlExportEquipAmountRatio">{0} {1}:lle </translation>
  2.82 +	<translation id="equipmentAmountAll">kaikki ({1})</translation>
  2.83 +	<translation id="equipmentAmountPercentage">{0}% ({1})</translation>
  2.84 +	<translation id="equipmentAmountNumber">{0}</translation>
  2.85 +	<translation id="setEquipmentAmountCommandDescription">Muuta {0}in määrä {1}:issä {2}:een</translation>
  2.86 +	<translation id="setEquipmentAmountCommandUndoDescription">Muuta {0}in määrä {1}:issä {2}:een</translation>
  2.87 +	<translation id="replaceUnitEquipmentCommandDescription">Korvaa {0} {1}llä {2}ille</translation>
  2.88 +	<translation id="replaceUnitEquipmentCommandUndoDescription">Korvaa {0} {1}llä {2}ille</translation>
  2.89 +	<translation id="createAndAddUnitCommandDescription">Lisää yksikkö {0}</translation>
  2.90 +	<translation id="createAndAddUnitCommandUndoDescription">Poista yksikkö {0}</translation>
  2.91 +	<translation id="removeUnitCommandDescription">Poista {0}</translation>
  2.92 +	<translation id="removeUnitCommandUndoDescription">Lisää {0}</translation>
  2.93 +	<translation id="setUnitNameCommandDescription">Muuta nimi "{0}"sta "{1}"ksi</translation>
  2.94 +	<translation id="setUnitNameCommandUndoDescription">Muuta nimi "{0}"sta "{1}"ksi</translation>
  2.95 +	<translation id="setUnitSizeCommandDescription">Muokkaa {0}in kokoa {1}:een</translation>
  2.96 +	<translation id="setUnitSizeCommandUndoDescription">Muokkaa {0}in kokoa {1}:een</translation>
  2.97 +	<translation id="requirementAND">{0}; ja {1}</translation>
  2.98 +	<translation id="requirementOR">{0}; tai {1}</translation>
  2.99 +	<translation id="requirementUnitExcludes">{0} voidaan valita vain jos ei mikään näistä on valittu: {1}</translation>
  2.100 +	<translation id="requirementUnitMaxNumber">{1} voidaan vain ottaa {0} kertaa</translation>
  2.101 +	<translation id="requirementUnitMinNumber">{1} täytyy ottaa {0} kertaa</translation>
  2.102 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeastSingle">{1} {0}</translation>
  2.103 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeastJoiner">{0}, {1}</translation>
  2.104 +	<translation id="requirementUnitTypeAtLeast">{0} voidaan valita vain jos joku näistä on valittu: {1}</translation>
  2.105 +	<translation id="FrmPreferences">Asetukset</translation>
  2.106 +	<translation id="languagePrefSection">Kieli</translation>
  2.107 +	<translation id="lblLanguage">Kieli:</translation>
  2.108 +	<translation id="languagesGroup">Kieli</translation>
  2.109 +</translations>
  2.110 +
  2.111 +