changeset 174:72d5a10e1986

Re #203: Translate WarFoundry, updated Swedish translation
author snowblizz
date Sun, 05 Sep 2010 19:11:14 +0000
parents 36de5c2cd586
children 3d08fe8e65d5
files translations/sv.translation
diffstat 1 files changed, 2 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line diff
   1.1 --- a/translations/sv.translation	Sat Sep 04 09:57:11 2010 +0000
   1.2 +++ b/translations/sv.translation	Sun Sep 05 19:11:14 2010 +0000
   1.3 @@ -38,6 +38,8 @@
   1.4 	<translation id="lblArmyName">Arménamn:</translation>
   1.5 	<translation id="lblArmySize">Arméstorlek:</translation>
   1.6 	<translation id="bttnSelectRace">Skapa armé</translation>
   1.7 +	<translation id="newArmyNoGameSystems">WarFoundry kunde inte hitta data för spel system.
   1.8 +Vänligen kontrollera felmeddelanden i loggen och se till att du har datafielr för spelsystme i "data" mappen.</translation>
   1.9 	<translation id="FrmNewUnit">Lägg till en ny {0}</translation>
  1.10 	<translation id="lblUnitList">Enheter:</translation>
  1.11 	<translation id="bttnSelectUnit">Skapa enhet</translation>